Ingevolge de maatregelen van de Spanish Organic Act 15/1999 betreffende de Bescherming van Persoonlijke Gegevens, informeren wij u dat uw gegevens worden opgeslaan in de bestanden van Rose Estates. Het doel is het verlenen van diensten, verzoeken behandelen en het zenden van promotionele informatie betreffende de producten en diensten van het bedrijf. U heeft te allen tijde de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens te weigeren voor promotionele doeleinden, toegang te verkrijgen tot uw gegevens, uw gegevens aan te passen door een email te sturen naar Rose Estates.

  • English
  • Español
  • Nederlands